ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๖ พ.ค ๒๕๖๓ นักศึกษาท่านได้สนใจสมัครติดต่อได้ที่ ครูจู จูรินทร์พร สานเล็ก  และครูอิ๋วปิยะวรรณ ชุนกล้า