วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กศน.ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564